TẠO KIỂU

Tạo kiểu với phong cách? Đó là cách làm đẹp duy nhất của chúng tôi.
Công thức Style & Finish của chúng tôi có những đột phá mới nhất và lớn nhất trong công nghệ tạo kiểu và chăm sóc tóc để đáp ứng mọi thách thức.

Xịt tóc

Power Spray

JoiShape Spray

Flip Turn

JoiMist Medium

JoiMist Firm

Mousse

Power Whip

JoiWhip Foam

Kem kháng nhiệt

Zero Heat cho tóc dày

Xịt kháng nhiệt IronClad

Zero Heat cho tóc vừa & mỏng

Xịt kháng ẩm

Xịt kháng nhiệt Dream Blowout

Dầu gội khô Weekend Hair

Gel

JoiGel Medium

JoiGel Firm

JoiLotion

Texture

Texture Boost

Beach Shake

Body Shake

Hair Shake

Tint Shot

Kem che khuyết điểm Tint Shot (Vàng nhạt)

Kem che khuyết điểm Tint Shot (Nâu nhạt)

Kem che khuyết điểm Tint Shot (Nâu đậm)

Kem che khuyết điểm Tint Shot (Đen)